torsdag 29 april 2010

Aspö Naturskola

Vi har spenderat en rolig och intressant eftermiddag på Aspö Naturskola i Skövde, till detta ställe får elever mellan 6 och 16 år komma för att få undervisning i olika ämnen ute i naturen. Manne och hans praktikant Mattias mötte upp oss och tog oss med ut i skogen. Väl i skogen fick vi bland annat leka ”Vilken sak ska bort” då vi gruppvis fick var sin låda med fem fack att samla saker i. Fyra av sakerna skulle ha ett samband och en sak skulle bort. Vi ser fördelar med denna aktivitet genom att det kan finnas fler olika svar samt att de elever som plockat föremålen får möjlighet att berätta hur de tänkt.


Nästa aktivitet var att vi fick tälja till en lindpinne och snurra in den i aluminiumfolie för att sedan lägga den i elden i cirka 10 minuter, pinnen gick då att använda som ritkol.

Vi fick även tävla mot de andra grupperna genom en lek som gick ut på att gruppen skulle slå en tärning och sedan så fort som möjligt leta reda på motsvarande fråga/uppdrag som hängde utspridda i träden. Gruppen skulle efter att de hittat rätt fråga/uppdrag springa till tävlingsledaren för att svara på frågan eller utföra uppdraget. Då det var gjort fick gruppen slå med tärningen igen och denna gång plussa på det tärningen föregående gång visat och så iväg för att hitta motsvarande uppdrag. Det lag som först kom till fråga nummer 36 vann. Denna lek tror vi motiverar eleverna till att vilja samarbeta i sin grupp för att svara på frågorna och utföra uppdragen. Det är även bra för att fler ämnen kan integreras och att eleverna lär av varandra. Nackdelar kan vara om någon elev inte hinner, att lika fort som sina gruppkamrater, hitta eller svara på någon fråga. Detsamma skulle vara om någon elev medvetet väljer att låta de andra i gruppen göra jobbet och själv inte tillföra något.

Efter detta fick vi lappar med engelska ord (föremål, insekter och djur) vårt uppdrag blev att försöka hitta det som stod på lapparna för att fota det tillsammans med lappen. Manne berättade att eleverna får använda sina mobiltelefoner då de ska fota, detta tycker vi är smart att dra nytta av den teknik eleverna har med sig och som de vanligtvis inte får men gärna vill använda. Med denna aktivitet ser vi utvecklingsmöjligheter som till exempel att skriva svenska ord på lapparna för de yngre eller skriva uppdrag på lapparna så som; Hitta en lång och en kort pinne, Hitta ett björklöv, med mer. En stor nackdel vi ser med aktiviteten är att de elever som inte har mobiltelefon eller har mobiltelefon utan kamera kan komma att känna sig utanför.

I nästa övning fick vi ställa oss i en cirkel med en student i mitten, studenten i mitten skulle säga ett ord på svenska till någon av dem som stod runt. Denne skulle då snabbt svara med den engelska översättningen av ordet innan studenten i mitten hann datta denne, hann studenten i mitten att datta fick de två byta plats.

Tillsammans skulle vi sedan föreställa hur ett träd är uppbyggt och fungerar genom en dramatisering där vi fick agera olika träddelar, exempelvis rötter, svampar, kärnved, trädkrona och bark. Denna dramatisering upplever vi som något som kan ge förutsättning för en djupare förståelse och en bevarad kunskap om träd, detta eftersom då man illustrerar sin del använder man sig av alla sinnen. På grund av den insikt man får av den del man dramatiserar tycker vi att det är viktigt att eleverna får byta och prova olika träddelar för att få ytterligare förståelse för trädet.


Vi ser stor nytta med naturskolan genom att eleverna får en lägre stressnivå då de får vara ute i naturen, elevernas motorik förbättras då de är ute och rör på sig samt att elever med stort rörelsebehov här kan få utlopp för detta. I naturen får barn vara barn och genusskillnaderna blir inte så tydliga eftersom det inte finns några bestämda flicksaker eller pojksaker. Vi tror att upplevelser förstärker lärandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar