torsdag 1 april 2010

Tankar om genomförd aktivitet och utvärdering i förskolan

När jag genomförde lärandetillfället om flyta och sjunka i förskolan utgick jag från planeringen vi gjort tillsammans i gruppen, men jag förklarade inte fenomenet på exakt samma sätt som Louise och Anna tidigare redogjort för på bloggen i sina genomföranden i förskolan. Jag inledde med att ta upp begreppen flyta och sjunka eftersom detta var grundläggande för fortsättningen av samlingen och ett av våra konkreta mål är även att barnen ska kunna innebörden av dessa begrepp. Detta kunde barnen tillsammans redogöra för under samlingen.

.

Därefter undersökte och prövade vi tillsammans de olika föremålen samtidigt som jag försökte göra dem uppmärksamma på vissa viktiga aspekter. Exempelvis fick barnen ställa hypotes kring vad de trodde skulle hända om vi stoppade i en sten och ett äpple i samma storlek och form i vattnet. Barnen upptäckte då att stenen sjönk precis som de trott, men att äpplet flöt trots att det hade samma storlek och form som stenen. Barnen fick därefter hålla stenen och äpplet samtidigt i var sin hand och då upptäckte de att stenen var mycket tyngre än äpplet. Jag nöjde mig med att benämna det som att stenen är tung för sin storlek och att äpplet är lättare för sin storlek. Jag uttryckte det även som att stenen är tung för vattnet, medan äpplet är lätt för vattnet, för att sätta föremålens vikt i relation till vattnets vikt. Vi testade även om en tom plastflaska kunde flyta och vad som hände när vi fyllde den med vatten och vi prövade även en rad andra föremål i olika storlek, vikt och form precis som vi i gruppen planerat. Barnen var väldigt angelägna att uttrycka sina tankar om vad de trodde flöt och sjönk och varför de trodde detta, så det var inte svårt att se att samtliga barn uppnådde även det första målet som bestod i att våga ge uttryck för sina tankar gällande fenomenet.

.

När jag efter nästan två veckor genomförde utvärderingen gjorde jag som vi i gruppen kom fram till efter förra handledningen, det vill säga att jag genomförde utvärderingen i grupp där jag relaterade till den genomförda samlingen. Jag upplevde att detta fungerade bra och precis som Louise skrivit tidigare kom barnen ihåg föremålen vi testade på samlingen och de kunde även redogöra för om de flöt eller sjönk i vattnet. Barnen relaterade direkt till äpplet och stenen och kom ihåg att äpplet flöt, men att stenen sjönk för att den var tung för vattnet. Det andra konkreta målet för samlingen var att de skulle kunna innebörden av begreppen flyta och sjunka och det kunde de även vid detta tillfälle redogöra för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar