onsdag 14 april 2010

Genomförande och utvärdering av lektion

Lektionen om flyta och sjunka i skolan anser jag var väldigt rolig att genomföra och jag upplevde att eleverna tyckte det samma. De var intresserade och visade stort engagemang när de fick arbeta parvis med att diskutera sig fram till om de olika föremålen som jag presenterade kan flyta eller om de sjunker i vattnet. Under tiden de diskuterade fick de även möjlighet att gå fram och titta och känna på föremålen för att få en bättre uppfattning om vikt och form etc.

.

För att förklara att ett föremåls densitet är av betydelse när det gäller flytförmågan använde jag mig av whiteboardtavlan för att illustrera att atomerna/molekylerna kan sitta olika tätt och att de även väger olika mycket. Jag upplevde även att eleverna har med sig mycket erfarenheter och kunskaper redan innan och att de kunde lära av varandra genom den gemensamma diskussionen vi hade när eleverna fick berätta vad de trodde om de olika föremålen och varför de trodde att de flöt eller sjönk. En flicka förklarade att hon trodde att föremålet skulle sjunka eftersom det var så tungt och att vattnet inte är så himla tungt, så föremålet är tyngre än vattnet. Som jag uppfattade det hade eleven förstått att föremålets densitet måste relateras till vattnets densitet och att detta spelar roll för flytförmågan.

.

Andra delen av lektionen hade vi i gruppen utformat så att eleverna skulle få möjlighet att upptäcka att även föremålets form är betydelsefullt för flytförmågan. Det de nu fick göra var att försöka få en klump modellera att flyta i vattnet genom att forma denna på valfritt sätt, vilket var uppskattat. Eleverna formade leran på olika sätt, bland annat platt som en pannkaka, som en lång orm och som en ihålig cylinder. En elev hade format den till en skålliknande form, men inte heller hon fick leran att flyta mer än en kort stund. De fick då möjlighet att försöka igen och då hade flera av dem insett vilken form som kan vara bra att använda genom att de såg att skålen kunde flyta åtminstone för en kort stund. Jag visade även som avslutning att en skålform ”flyttar” på mer vatten eftersom även luften i skålen tar plats. Detta genom att eleverna fick observera vattennivån som jag markerade med tejp före och efter att jag placerade den skålformade modelleran i vattnet.

.

Efter två veckor genomförde jag utvärderingen i grupp och tog då hjälp av vår Concept Cartoon. Eleverna kunde tillsammans komma fram till vilka påståenden på Cartoonen som var korrekta och vilka som inte stämde helt och de relaterade även till de olika föremålen som vi testade under lektionen. Det jag upplevde som väldigt positivt med att ta hjälp av en Concept Cartoon var att det skapade intresse hos eleverna. Samtliga ville vara med och läsa vad det stod i pratbubblorna, så vi fick dela upp det så att alla fick läsa upp var sitt påstående högt inför de andra för att sedan tillsammans diskutera detta. Jag anser även att eleverna klarade att uppnå våra två mål med lektionen som var att kunna föra ett resonemang utifrån sina teorier och känna till att ett föremåls sammansättning och form har betydelse för dess flytförmåga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar