onsdag 21 april 2010

Besök på Dalénium Science Center, onsdagen den 14 april

Vi hade stora förväntningar på dagen när vi satt i bilen på väg till Dalénium i Stenstorp, då vi väntade oss en rolig och lärorik dag. På morgonen fick vi en guiadad tur av Annika som är projektansvarig på Dalénium, där vi fick se lokalerna och de olika teman som de arbetar med nu. Vi fick också se frågorna som vi skulle reflektera över under dagen, bland annat kunde vi välja på att fundera över nya teman, förändra befintliga samt hur man kan intressera och väcka intresset hos äldre elever för naturvetenskap och teknik.

.
Första besöksgruppen för dagen var två klasser från årskurs fyra, vi fick följa dessa elever som hade temat Vattnets kretslopp. Halva gruppen fick lyssna till en pedagog som berättade en saga om vattendroppen Droppe. Droppe bodde uppe i molnen med sina andra droppkompisar, dessa gjorde små resor ner till jorden med jämna mellanrum. Eleverna fick följa med Droppe på hans första resa ner till jorden då han landade på ett tak och fördes vidare i ett stuprör ut i en vattenpöl och sedan till ett vattendrag. Därifrån dunstade han och kom upp till molnen igen, han berättade vad han hade varit med om för sina kompisar och fick höra vad de hade upplevt. Därefter visade pedagogen hur man kan bilda moln genom att lägga i kolsyreis i ett cylinderformat mätglas med vatten, då bildas det vattenånga som ser ut som moln. Eleverna blev fascinerade och fick känna på molnet samt hur det är att vara inne i ett moln.

.

Vi var också med på utställningen och observerade eleverna och hjälpte till att förklara hur de skulle göra med olika experiment. Samtidigt passade vi på att pröva några experiment själva. Det som vi uppmärksammade var att eleverna till en början försökte att hinna med så mycket som möjligt på så lite tid som möjligt. Men efter den första rundvandringen kunde de ta sig tid och titta närmare på en del experiment. De populäraste aktiviteterna var att mäta hjärnans aktivitet, spela ett dataspel där man själv är huvudpersonen i spelet samt en station där man ska lasta timmer på en vagn genom att manövrera en skogsmaskin.

.

Efter lunch fick vi en kort förevisning i planetariet där vi fick titta på stjärnor, stjärnbilder och hur himlavalvet förändras med årstiden. Vi tyckte att detta var väldigt intressant och vi hade gärna fått en längre förevisning. Detta tror vi även är något som intresserar både yngre och äldre elever samt vuxna.

.

Sedan var det dags för en årskurs åtta att ta sig an området ljus, de delades i två grupper där vi följde den ena. Eleverna fick först se en ljusshow där de fick möta olika typer av ljus som vitt, infrarött och ultraviolett ljus. De fick se vad ljus med olika våglängd har för egenskaper. Vi upplevde att pedagogen skulle behövt förklara mer varför det blev som det blev och inte bara visa, men vi vet ju inte vad eleverna hade för förkunskaper. Därefter fick eleverna se på synvillebilder där man kan urskilja två olika motiv och de fick även uppleva att hjärnan kan koppla samman två bilder till en genom att snurra på en platta som hade ett motiv på varje sida. De pratade också om ögat och pupillen, hur ljuset kommer in i ögat.

.

Avslutningsvis på dagen sammanfattade vi vårt besök tillsammans med Annika, vi kom med några förslag på olika teman som exempelvis tema kroppen då man kan göra rollspel genom att dramatisera en olycka. Vi fick också se en liten del av deras lasershow och det tyckte vi var väldigt fascinerande. Dagen uppfyllde mer än våra förväntningar, vi ser nu stora möjligheter för skolan att utnyttja Science Center i undervisningen genom både besök, möjlighet att låna material samt få tips av pedagogerna där. Fortbildning för lärare förekom också och det tycker vi borde uppmärksammas och utnyttjas mer av verksamma pedagoger.

.

En anledning vi kan se till att det inte utnyttjas mer, att elever kommer dit och har sin undervisning där, är kostnadsfrågan då det blir dyrt för skolor i andra kommuner att ta sig dit samtidigt som färdvägen dit tar tid.

.

Nedan följer några bilder från dagen.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar