fredag 26 februari 2010

Experiment- flyta och sjunka

Boken Kul att kunna om vatten som är skriven av Brenda Walpole (1988) är en bok med fakta och experiment med vatten att använda tillsammans med barn. Ur denna hämtade vi i vår grupp även inspiration när vi utformade våra lektionsplaneringar och nu har jag hittat ytterligare ett användbart experiment. Detta anser jag vara bra för att visa på betydelsen av storlek och form för flytförmågan hos ett föremål. I vår planerade lektion för årskurs ett använder vi modellera för att eleverna ska få möjlighet att upptäcka att även formen och inte bara densiteten påverkar flytförmågan. I det experiment jag nu ska ta upp kan de upptäcka att föremål blir lättare i vattnet än i luften och även att storleken och formen på föremålet avgör hur mycket vatten som trängs undan genom att observera vattennivån.

.

Som inledning på experimentet som Walpole (1988) skriver om får eleverna testa att lyfta en full konservburk under vattnet och i luften för att upptäcka att den blir lättare i vattnet. Även i detta experiment använder man alltså modellera och man inleder med att eleverna får hälla vatten i en genomskinlig burk och markera vattennivån. Därefter lägger de i en klump modellera i vattnet för att se hur mycket vattennivån stiger och de får även testa med en större klump lera och då se hur mycket vattennivån stiger ytterligare. Föremål som är helt under vatten förlorar enligt Walpole lika mycket i vikt som vikten på vattnet som det tränger undan. Avslutningsvis får eleverna ändra form på lerklumpen till skålformad. Denne kommer då att flyta och de kan då se att ännu mer vatten trängs undan och att vattennivån stiger ytterligare genom att både skålen och luften i den tränger undan vattnet. Walpole skriver att föremålets form bestämmer hur mycket vatten som trängs undan och om mängden vatten som trängs undan väger mindre än föremålet sjunker det.

Referenser

Walpole, B. (1988). Kul att kunna om vatten. (Karpebäck, P.U., övers.). London: Grisewood and Dampsey.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar