tisdag 16 februari 2010

Tankar kring handledningen

Innan handledningen hade vi lite funderingar om vi hade tolkat uppgiftens utförande på ett sätt som liknar handledarens sätt att förstå den, alltså om vi tolkat uppgiftens delar rätt och fått med dem i vårt valda arbetsområde. Sedan tidigare hade vi bestämt att arbeta med vatten och redan innan handledningen hade vi valt att inrikta oss på varför saker flyter i vatten. Frågan som vi tänkt ställa till barnen var Hur kommer det sig att en badboll kan ligga ovanpå vattnet? samt frågan Hur kommer det sig att en badboll flyter i vatten? till eleverna. Att vi hade två olika frågor berodde på att vi var osäkra på om de yngsta barnen visste vad ordet flyta innebär.

Under handledningen fick vi bekräftat att vi tänkt uppgiftens utformning på ett liknande sätt som handledaren. Vidare diskuterade vi vad vi behöver ha för kunskaper inom området vatten innan vi kan undervisa barnen/eleverna. Vi kom fram till följande:
Liv

 • Vattnets kretslopp
 • Det som lever i och av vatten
 • Miljöförstöring
 • Rening av vatten

Materia

 • Vattnets egenskaper – saltvatten, varmt & kallt vatten, gas, is
 • Arkimedes princip
 • Densitetbegreppet – flyter, sjunker
 • Lösningsmedel

Energi

 • Vattnets faser – fast, flytande, gas
 • Vattnets kretslopp

Teknik

 • Vattenkraft
 • Vågkraft
 • Rening av vatten
  (Vi anser att vissa fenomen går in under flera områden, därför återkommer de under flera rubriker.)

Vid handledningstillfället kom vi också in lite på barnens/elevernas kunskaper och att det är viktigt att utgå ifrån deras erfarenheter. Vi fick även en tankeställare vad gäller vår fråga, som vi tänkt ställa till barnen/eleverna, då det inte är lämpligt att utgå ifrån en badboll eftersom fokus kan läggas på bollens egenskaper istället för på vattnets. Därför bestämde vi oss för att ändra frågan till Hur tror du att det kommer sig att vissa saker flyter medan andra sjunker i vatten?

En tanke som har väckts hos oss efter handledningstillfället är hur vi ska förklara fenomenet flyta-sjunka, vilka begrepp vi ska använda, när vi presenterar det för barnen/eleverna.

1 kommentar:

 1. I alla fall finns ju risken att större fokus hamnar på badbollen än på vattnet. Vilka frågor anser ni vara viktiga att ta upp då ni träffas Stellan och Krister vid handledning?
  // Susanne

  SvaraRadera