torsdag 11 februari 2010

Vatten

Varför valde vi vatten?
Vi ser att vatten är ett viktigt och spännande ämne med många möjligheter att fördjupa och bredda våra kunskaper inom. För att få med de olika begreppen liv, materia, energi och teknik har vi nedan presenterat våra tankar kring begreppen;

LIV- vatten är en förutsättning för allt levande och allt levande innegåller vatten.

MATERIA- vatten är en kemisk förening som består av väte och syre.

ENERGI- vi kopplar vatten till två olika aspekter inom energiområdet, dels krävde det enegri för att vattnets kretslopp ska fungera samta att man kan utvinna energi från vatten genom att ta till vara på vattnets rörelseenergi.

TEKNIK- vatten och teknik kan kopplas samman på många olika sätt, exempelvis vattenrening, ledning av vatten till hushåll, vattenkraft och vågkraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar