måndag 22 februari 2010

Handledning, ämne

Handledningen hade sin utgångspunkt i våra tidigare tankar kring vatten och liv. Handledningen gav oss en djupare förståelse för liv i vatten, exempelvis hur djur andas under vattnet och att det är en fördel att vara strömlinjeformad för att kunna röra sig fort i vattnet. Vi fick även en djupare inblick i vattnets betydelse för liv på land där växter tar upp vatten genom rötterna för att överleva och om de inte har rötter kan exempelvis dimma spela stor roll som fuktgivare. Hanledningen gav oss många ideér på områden att kunna fördjupa oss i och en sak kan vi konstatera efter dagen; inget liv utan vatten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar