lördag 27 mars 2010

Boktips!

Mellgrens (2003) bok Se havet! Blött och blandat från vågsvall till avgrundsdjup är en bok som jag anser kan läsas för äldre förskolebarn samt för elever. Den tar bland annat upp, genom en berättelse, vilka de sju haven är, att det finns strömmar, hur haven kan ändra färg, tsunamivågor och hur Östersjön fungerar, men även livet i havet skildras. Det förekommer många vackra foton på hav, växter och djur, samtidigt innehåller den också tecknade bilder och kartor. I boken beskrivs ett experiment som jag tycker att man som pedagog/lärare kan göra med barnen/eleverna, det går ut på att se att vattnet utvidgas när det fryser till is. Vid utförandet fyller man en petflaska och med varmt vatten från kranen, det är viktigt att det inte finns någon luftbubbla i flaskan. Sedan mäter man med ett måttband hur tjock flaskan är mitt på innan den ställs in i kylskåpet. När vattnet har svalnat mäts omfånget på mitten igen, eventuellt går det att se att den har dragit ihop sig lite. Därefter läggs flaskan in i frysen, när allt vatten har frusit till is tas den ut, då syns det tydligt att isen har utvidgats jämfört med det flytande vattnet genom att flaskan har blivit bullig. Mäter man med måttbandet fås också bevis på utvidgandet.

Referens
Mellgren, E. (2003). Se havet! Blött och blandat från vågsvall till avgrundsdjup. Stockholm: Natur och Kultur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar