tisdag 30 mars 2010

Utvärdering

Jag har nu varit ute och utvärderat vad barnen (3-6 år) och eleverna (åk 1) kommer ihåg från lärandetillfället som genomfördes om fenomenet flyta – sjunka för cirka en vecka sedan. Utvärderingen gjorde jag i skolan med hjälp den Concept cartoon som vi i basgruppen gjort.

Min förhoppning var givetvis att eleverna skulle kommer ihåg hur man kan förklara varför vissa saker flyter och vissa sjunker samt att de kan redogöra för sina tankar. Utvärderingen genomfördes i grupp (4st) och inleddes med frågan om de överhuvudtaget kom ihåg vad vi pratade om och gjorde när jag var där senast. Diskussionen kom genast igång och svaret blev entydigt; ”vi pratade om saker som flyter och sjunker och varför det är så”.Eleverna använder sig av pusselbitsmodellen som vi redogjort för tidigare i bloggen. För er som missat den redogörelsen så beskrev jag föremålens uppbyggnad genom att benämna molekylerna som pusselbitar och illustrerade dessa pusselbitar med fingrarna. Eleverna redogör även för att dessa pusselbitar väger olika mycket. När de beskriver vilka föremål som flyter så säger de att pusselbitarna sitter långt ifrån varandra och i mellan pusselbitarna är det luft samt att pusselbitarna inte väger så mycket så att vattnet orkar lyfta upp föremålet så att det kan ligga på vattenytan. När ett föremål sjunker beskriver eleverna det som att pusselbitarna sitter tätt intill varandra och väger mer så att vattnet inte orkar lyfta upp det. Jag kan i och med diskussionerna se att barnen uppnått de konkreta mål vi satt upp som är:
• Kunna föra ett resonemang utifrån sina teorier.
• Känna till att ett föremåls sammansättning och form har betydelse för dess flytförmåga.

I förskolan ser de konkreta målen lite annorlunda ut;
• Våga ge uttryck för sina tankar gällande fenomenet.
• Kunna innebörden av begreppen flyta och sjunka.
Jag utvärderade lärandetillfället efter cirka en vecka med en barngrupp på 4 st barn och genom diskussion med barnen kan jag konstatera att barnen tagit till sig vad flyta och sjunka är samt att de ger uttryck för de tankar de har kring fenomenet. Vid lärande tillfället förklarade jag varför vissa saker flyter och vissa sjunker precis som jag gjort i skolan och imponerande nog så kunde även förskolebarnen redogöra för föremålets uppbyggnad och varför det då flyter eller sjunker nu i efterhand. Förskolebarnen liksom eleverna använder vår förenklade pusselbitsmodell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar