onsdag 17 mars 2010

Rening av vatten

Här kommer ett lite experimenttips under tiden jag skriver om rening av vatten. Jag kommer vara tvungen att dela upp texten så att inlägget om rening av vatten kommer att bestå av flera olika inlägg.

Gör ditt eget dricksvatten  • Hämta vatten från en sjö, bäck eller pöl, ju smutsigare desto bättre.
  • Liltrera vattnet genom en sil eller liknande för att få bort de stora partiklarna.
  • Tillsätt aluminiumsulfat till en halt av ca 0,1mmol/l.
  • Justera pH till ca 6,3 med antingen saltsyra (HCl) eller lut (NaOH). (Tänk på att aluminiumjonerna är sura).
  • Rör om kraftigt under 10 sekunder och långsamt ytterligare 10 min. iakttag flockbildningen.
  • Avbryt omrörningen och låt flockarna sjukna till botten, sedimentera, under ca 30 min.
  • Dekantera vattnet och filtrera det genom aktivt kol.
  • Justera pH-värdet med hjälp av lut till ca pH =8.

Drick inte vattnet!! Titta och lukta på vattnet före och efter rening. Är det färgat? Grumligt? Dricksvattnet måste undersökas noga för att man ska kunna se resultat.

Referens

Berghult, B. & Elfström Broo, A. (2004) Vattnets kemi- för människa och miljö. Stockholm: Liber.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar