torsdag 11 mars 2010

Handledning 11 mars 2010

Inför handledningen hade vi skickat iväg frågor som berörde vattnets faser och densitet samt hur man kan förklara fenomenet flyta och sjunka för barn och elever. Under handledningen fick vi en fördjupning inom vattnets faser, bland annat tog vi upp att det inte endast är temperaturen som avgör vilken fas vattnet befinner sig i utan det beror även på trycket. För att tydliggöra detta fick vi göra ett experiment där en bägare fylldes med ljummet vatten och sedan placerades en glaskupa över bägaren. Bägaren var placerad på en ställning som var kopplad till en apparat som minskade trycket inne i kupan, när trycket minskade kokade vattnet trots att det endast var ljummet.

Vi fick även en fördjupning om densiteten, hur hög densiteten är beror på molekylernas avstånd till varandra. När vatten är i fast form bildar molekylerna en struktur som liknar ett nät, det gör att vattnet utvidgas och även minskar i densitet. Vi fick även en jämförelse med hur andra ämnen fungerar för att se att vattnets egenskaper är unika då andra ämnen får en högre densitet i fast form.

Vi får fundera vidare på hur vi ska förklara för barnen/eleverna varför vissa saker flyter medan andra sjunker då det låg utanför vår handledares område. En tanke som har dykt upp är om fenomenet kan förklaras genom att berätta att alla föremål är uppbyggda utav små, små delar nästan som ”pusselbitar”. Ju närmare de är varandra desto tyngre blir föremålet för vattnet, vilket gör att det sjunker. Om det är långt mellan ”pusselbitarna” blir det luft däremellan vilket gör föremålet lättare för vattnet så att det kan flyta. Vi tycker att detta är en förenklad förklaring utan att sanningen frångås.

1 kommentar:

  1. Er modell stämmer när det gäller förhållandet mellan is och vatten...
    men "pusselbitarna" väger också olika mycket beroende på vad det är för material... "syre + väte"-pusselbit" väger något, medan "järn-pusselbit väger mer... och därför sjunker.
    Därför är det viktigt att påtala att man med modeller pratar om något "som om det vore...", inte giltigt i alla sammanhang... men just HÄR för att förklara/diskutera detta så... osv...
    /7 Susanne

    SvaraRadera