torsdag 25 mars 2010

Tankar efter handledningen den 25 mars

På handledningen diskuterade vi de frågor som vi skrivit inför handledningen (se inlägget Tankar inför handledningen den 25 mars). Vi fick konkreta förslag på hur vi kan gå tillväga vid användningen av concept cartoonen vid utvärderingen samt tips om hur vi kan lägga upp arbetet inför det kommande redovisningstillfället. Vi kom fram till att det är bra att göra en sammanfattning om det vi skrivit på bloggen för att vi ska kunna svara och redogöra för de frågor som kommer att behandlas vid redovisningstillfället, därmed ser vi om vi har fått med de olika områdena; liv, energi, materia och teknik.

Efter handledningstillfället bestämde vi att vi ska genomföra utvärderingarna av momentet Flyta - sjunka i grupp, både i förskolan och skolan, då vi ser fler fördelar att göra utvärderingen gruppvis än enskilt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar